خوش آمدید، از شما حواهشمندیم پیش از انجام خرید نسبت به مطالعه مفاد قانونی زیر اقدام بفرمایید

بدیهی است انجام هرگونه خرید از سایت فاکس دِوِلوپ Fox Develop به منزله پذیرش این مفاد و شرایط ذکر شده خواهد بود

  • هرگونه تصرف، انتشار و فروش محصولات خریداری شده از فاکس دولوپ؛ غیر قانونی تلقی شده و از مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.
  • هرگونه ناسازگاری محصول خریداری شده با سایر افزونه ها و شخصی سازی های انجام گرفته، از عهده فاکس دولوپ خارج است و به عبارت دیگر مسئولیت شخصی سازی محصول بر عهده مشتری است.